Theo de Boone is geboren in 1950 te Diepenveen. Tekenen met pen of krijt en schilderen, bij voorkeur met olieverf, doet hij al een groot deel van zijn leven. Theo is voor het merendeel autodidact. Daarbij heeft hij lessen gevolgd aan de Volksuniversiteit en meerdere cursussen gevolgd in Frankrijk. Ook is hij al meer dan 20 jaar lid van de schilders-club Atelier 92 en tekengroep de Uitwijk te Zutphen. Theo is een colorist. Traditionele taferelen worden door zijn manier van kleurgebruik ongewoon en fascinerend. Zijn werk is geïnspireerd door schilders als Isaac Israëls, Breitner, van Dongen en Oepts. Wilt u meer over zijn werk weten dan kunt u telefonisch contact opnemen met 06 41 903 804 of mailen met deboone@chello.nl.

Theo de Boone was born in 1950 in Diepenveen. He has been drawing with pen or chalk and painting, preferably with oil paint, for a large part of his life. Theo is mostly self-taught. He also took classes at the Volksuniversiteit and took several courses in France. He has also been a member of the painters club Atelier 92 and drawing group De Uitwijk in Zutphen for more than 20 years. Theo is a colourist. Traditional scenes become unusual and fascinating due to his way of using color. His work is inspired by painters such as Isaac Israëls, Breitner, van Dongen and Oepts. If you would like to know more about his work, please call 06 41 903 804 or email deboone@chello.nl.